Alleen wat
vruchtbaar is,
is waar


Alleen wat
vruchtbaar is,
is waar


Vrijplaats voor vruchtbaar denken

De tijd is rijp voor een nieuwe manier van ecologisch denken én handelen. Stichting Midgaard, kenniscentrum voor ecologische landbouw en landbouwmethoden, stimuleert die noodzakelijke verandering. We maken waardevolle ideeën vrij beschikbaar, onderzoeken de mogelijkheid om zonder eigendom te ondernemen en helpen hen die concreet aan de slag willen gaan.

Ons eerste streven is om in Noord-Brabant een proces van herbezinning te starten rondom landbouw, natuurbeheer, voeding en gezondheid. Dat brengt ons naar het hogere doel: de realisatie van gezonde voedselvoorziening, verantwoorde landbouw en vruchtbare banen.


Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Midgaard.
Uw interesse versterkt ons streven!

U kunt zich hier aanmelden.


programma’s


Open source kenniscentrum blauwe economie

Wij geloven dat delen rijker maakt dan bezitten. Een speerpunt binnen Stichting Midgaard is het realiseren van een open source kenniscentrum voor blauwe economie, door verbindingen te leggen tussen initiatieven en organisaties.

Een blauw businessmodel genereert meerdere inkomensstromen, onder andere door afval en output van een proces te benutten als input voor een ander proces. Zo creëert een blauwe economie banen en sociaal kapitaal zonder de omgeving te vervuilen of uit te putten.


Ondernemen zonder eigendom

De uitdagingen die voor ons liggen, vragen om een nieuwe manier van ondernemen. Wij zien op het platteland grote mogelijkheden voor de realisatie van een peer-to-peer economie.

Hierbij blijven ondernemingen gemeenschappelijk eigendom van de mensen die er werken. Bedrijven kunnen nooit privébezit worden, maar blijven onderdeel van de ‘commons’, inclusief de door haar gemeenschappelijk beheerde goederen.
Omdat in onze visie het bezit niet langer bij ondernemers hoeft te liggen, willen we organisaties het voortouw laten nemen die ondernemen zonder bezit mogelijk maken. Op basis hiervan willen we een netwerk van samenwerkende ondernemers realiseren die zonder privévermogen een bedrijf kunnen opbouwen.


Nieuw boer, boswachter, herder en herbergier 

Met het programma nieuwe boer, herder, boswachter en herbergier willen we de problemen van bedrijfsopvolging in de landbouw en leegloop van het platteland koppelen aan de kansen die het culturele heidelandschap biedt. Met deze benadering gebruiken we krimp  om groeikansen te creëren.

De laatste jaren is er een groeiend bewustzijn en een toenemende waardering voor ambachtelijk werk en vakmanschap. Ambachtelijk werk staat immers voor authenticiteit, kwaliteit en duurzaamheid. Maar helaas zijn ambachten niet erg aantrekkelijk voor jongeren en werkzoekenden.

Met het programma nieuwe boer, herder, boswachter en herbergier willen we deze oude beroepen weer revitaliseren en werkgelegenheid scheppen in sectoren die op dit moment ‘hot’ zijn, maar economisch nog niet aantrekkelijk.


Heideboerderijplan Brabant

Het Heideboerderijplan Brabant is een ideëel project dat op basis van de pijlers natuur en samenleving, cultuurhistorie en agrifood het oude Brabantse heidelandschap in ere wil herstellen.

We realiseren dit ideaal door agro-ecologische methoden voor landschapsbeheer en landbouw met elkaar te verbinden en aan nieuwe technologieën en nieuwe verdienmodellen te koppelen.


actueel

622 416 admin
Heideboerderijplan lanceert gemengd bedrijf nieuwe stijl

Het nieuwe gemengd bedrijf heeft  toekomst. Modern agrarisch ondernemerschap, waarin samenwerking en innovatie zorgen voor een duurzame en diervriendelijke productie van gezond en veilig voedsel. Het agro-ecologische gemengd bedrijf wordt ontworpen als een micro-regio. Zo’n regio is zelf bedruipend en niet afhankelijk van krachtvoer dat per schip van de andere kant van de oceaan moet komen. We willen tot een renaissance van gemengd-bedrijfssystemen van behoorlijke omvang komen, waarbij producten en diensten tussen de bedrijfstakken worden uitgewisseld.

1024 768 admin
Delen is het nieuwe hebben: kennisoverdracht het vertrekpunt

Kennisoverdracht en -ontwikkeling zijn erg belangrijk in het Heideboerderijplan. We willen middels intergenerationele programma’s vanuit verschillende perspectieven kijken naar voedselveiligheid, gezondheid en de werking van ecosystemen. Het plan versterkt  en ondersteunt ook het maatschappelijk bewustzijn bij de zoektocht naar voedselveiligheid, gezondheid en de werking van ecosystemen met de rol en keuzemogelijkheden van de consument zelf. Korte ketens zijn daarbij helpend. Naast samenwerking in het wij-verdienmodel, geeft het burgers de kans vanuit een ander perspectief naar eigen mogelijkheden, betrokkenheid en het maken van keuzes te kijken.

640 480 admin
Heidecentrum zorgt voor sociale cohesie en verdienmodellen

Als financiële drager van het Heideboerderijplan Brabant fungeert een te ontwikkelen HEIDECENTRUM. In het HEIDECENTRUM wordt een heidewinkel, heidecafé en heideproductiecentrum gerealiseerd met een ontmoetingsruimte voor ontvangst groepen en lezingen, een kleinschalige groepsaccommodatie en een rust- en steunpunt toeristische en recreatieve routes met oplaadpunt elektrische fietsen. Het HEIDECENTRUM organiseert ook evenementen, zoals lammetjesdag, oogstfeest, heidebraderie, wandelingen en publiek toegankelijke ambachten en skill workshops.

Stichting Midgaard
Deken Botsstraat 4
4046 KB Tilburg
info@stichtingmidgaard.nl

Bestuur
Antoinette de Ruijter, voorzitter
Mart Renique, secretaris
André Sools, bestuurslid
Diana Smiers, bestuurslid

Programmamanager
Henny Luijten
+31 (0) 6 55 14 00 86
henny@stichtingmidgaard.nl

Wilt u meer weten over de programma’s of meehelpen onze ‘dromen’ te verwezenlijken, dan vernemen we dit graag.

Onderschrijft u onze doelen en wilt u onze activiteiten ondersteunen? Iedere donatie, klein of groot, helpt ons vooruit.
Bankrekeningnummer IBAN NL79 ABNA 05224790 65
ten name van Stichting Midgaard

Hartelijk dank voor uw gift!

Stichting Midgaard beschikt over een ANBI-verklaring, dat betekent dat vrijwillige bijdragen door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen vanaf een drempelbedrag belastingaftrekbaar. Dat maakt een bijdrage fiscaal aantrekkelijk.